Browse Person - 3 results

Sort

Mbi disa probleme që dolën nga studimi mbi luftën e organizatës së bgsh kundër parazitizmit dhe tendencave të disa grave të qytetit në lidhje me pjesëmarrjen e tyre në punën prodhuese shoqërore, 26/6/1973
See details
written by Vito Kapo, 1922- (Republika e Shqipërisë, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, Arkivi Qendror Shtetëror, Tiranë, Albania: Veprimtaria e gruas shqipëtare në vitet 1967-1983, F. 14/APS.T.R., V.1973, D. 168, fl.6-7) (26 June 1973) , 2 page(s)
TITLE: On Some Problems Regarding Parasitism of Women Working in the Productive and Social Sector, 26 June 1973. DESCRIPTION: On February 6, 1967, the General Secretary of the Party of Labour of Albania (PLA), Enver Hoxha, delivered a speech on the need to improve women’s lives and to oppose religious practices...
Sample
written by Vito Kapo, 1922- (Republika e Shqipërisë, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, Arkivi Qendror Shtetëror, Tiranë, Albania: Veprimtaria e gruas shqipëtare në vitet 1967-1983, F. 14/APS.T.R., V.1973, D. 168, fl.6-7) (26 June 1973) , 2 page(s)
×
Mbi punën e Partisë për emancipimin e mëtejshëm të gruas, Tiranë, 15.VI.1970
See details
written by Rahman Hanku, fl. 1970 (Republika e Shqipërisë, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, Arkivi Qendror Shtetëror, Tiranë, Albania: Veprimtaria e gruas shqipëtare në vitet 1967-1983, F. 14/APS.T.R., V.1970, D. 1, fl. 20-21) (1970) , 2 page(s)
TITLE: On the Work of the Party for the Further Emancipation of Women, Tirana, 15 July 1970. DESCRIPTION: On February 6, 1967, the General Secretary of the Party of Labour of Albania (PLA), Enver Hoxha, delivered a speech on the need to improve women’s lives and to oppose religious practices in everyday life. Th...
Sample
written by Rahman Hanku, fl. 1970 (Republika e Shqipërisë, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, Arkivi Qendror Shtetëror, Tiranë, Albania: Veprimtaria e gruas shqipëtare në vitet 1967-1983, F. 14/APS.T.R., V.1970, D. 1, fl. 20-21) (1970) , 2 page(s)
×
Raport
See details
written by Vito Kapo, 1922- (Republika e Shqipërisë, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, Arkivi Qendror Shtetëror, Tiranë, Albania: Veprimtaria e gruas shqipëtare në vitet 1967-1983, F. 14/APS.T.R., V.1967, D.202, fl. 50) (1967) , 1 page(s)
TITLE: Report (Selected Page). DESCRIPTION: On February 6, 1967, the General Secretary of the Party of Labour of Albania (PLA), Enver Hoxha, delivered a speech on the need to improve women's lives and to oppose religious practices in everyday life. The dictator's speech and the subsequent implementation of the sta...
Sample
written by Vito Kapo, 1922- (Republika e Shqipërisë, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, Arkivi Qendror Shtetëror, Tiranë, Albania: Veprimtaria e gruas shqipëtare në vitet 1967-1983, F. 14/APS.T.R., V.1967, D.202, fl. 50) (1967) , 1 page(s)
×