Josh White Vol. 4 (1940-1941)
(Document Records, 1995), 1 hour 8 mins