Josh White Vol. 6 (1944-1945)
(Document Records, 1998), 1 hour 11 mins