Mauna Kea: Temple Under Siege
directed by Joan Lander, fl. 1957 and Puhipau, 1937-2016; produced by Nā Maka o ka ‘Āina (Video production) (Hawaii: Nā Maka o ka ‘Āina (Video production), 2005), 50 mins