MET POLYGOON BIJ... DE NOORDZEE VISSCHERIJ
produced by Polygoon-Profilti (Netherlands: Polygoon-Profilti, 1941), 11 mins