Puhipau at the Yamagata International Film Festival
produced by Puhipau, 1937-2016 and Joan Lander, fl. 1957, Nā Maka o ka ‘Āina (Video production) (Hawaii: Nā Maka o ka ‘Āina (Video production), 2016), 19 mins