2 results for your search

The Song of Matsuriza
See details
performed by Masaya Takashino, Hitoshi Tobinai, Rie Sugimoto, Fumi Nakane, Chie Sakano, Katsumi Sakano, Akemi Watanabe, Syuji Sunaga, Yuko Takahashi, Yoshi Shimazaki, Maki Takashino and Yukio Tomita, Wadaiko Matsuriza; in Japanese Drums: Wadaiko Matsuriza (ARC Music Productions, 2002), 5 mins
performed by Masaya Takashino, Hitoshi Tobinai, Rie Sugimoto, Fumi Nakane, Chie Sakano, Katsumi Sakano, Akemi Watanabe, Syuji Sunaga, Yuko Takahashi, Yoshi Shimazaki, Maki Takashino and Yukio Tomita, Wadaiko Matsuriza; in Japanese Drums: Wadaiko Matsuriza (ARC Music Productions, 2002), 5 mins
×
Chants Rituels des Nomades de la Taíga
See details
×